Menu

Eesti ja Poola Tööinspektsioonide kahepoolne koostöö ja teabevahetuse kokkulepe

Koostöölepingu eesmärk on mõlema riigi territooriumile lähetatud töötajatele kohaldatavate töötingimuste tagamise tõhustamine ning töökeskkonnas töötervishoiu ja -ohutuse õigussätete järgimise tagamine. 


Euroopa mereteenistuse inspektorite koostöökokkulepe

2015. aasta novembris allkirjastasid Euroopa mereteenistuse inspektorid  koostöökokkulepe, mille tulemusena tehakse rohkem piiriülest koostööd. 


Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioonide koostööleping

3. detsembril 2014. aastal sõlmisid Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioonide juhid koostööleppe, mille eesmärgiks on tagada Eestist Soome lähetatud töötajate õigused ja võrdne kohtlemine tööturul.


Vene Föderatsiooni Tööameti ja Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni koostöömemorandum

2012. aastal allkirjastatud Vene Föderatsiooni Tööameti ja Eesti vabariigi Tööinspektsiooni koostöömemorandum.


Balti inspektsioonide koostöökokkulepe

2007. aastal allkirjastatud Balti inspektsioonide koostöökokkulepe.