Menu

2017. aasta Tööinspektsiooni infohommikud ja ümarlauad, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" on juba toimunud.

2017. aasta olulisimad käsitletud teemad olid järgmised: „Tööinspektsiooni järelevalve lähtuvalt meretöö seadusest ja järelvalve käigus enim tuvastatud rikkumiste analüüs“, "Füsioloogilised ohutegurid: jalgadel töö", “Töötervishoid ja tööohutus metallitööstuses”, „Ületunnitöö“, „Alaealiste töötamine”, "Lähetatud töötajad",  "Mida tasub teada töösuhetest?", "Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg" ja "Tööohutus ehitusplatsil". Samuti toimub kaks ümarlauda: "Ohtlike kemikaalide käitlemine" ja “Töökeskkonna ja töösuhete üldine olukord ning tagajärjed, kui nendesse ei panustata”.

Infot tulevaste teavitusürituste kohta tuleb 2018. aasta alguses.

Kui Te soovite teavet töökesskonna ja töösuhete teemal, on Teil võimalik liituda Tööinspektsiooni ajakirjaga Tööelu. Ajakirjaga liitumiseks täitke liitumisankeet.